Ett gnistrande vackert Umeå tog emot mig och min kollega Malin Hollmark, i måndags. Vi från Swedish Medtech träffade vår Innovationsmotor RegionVästerbotten, som nu gått in i sin andra fas, Innovationskliniker 2.0. Elham Pourazar och Örjan Norberg som leder projektet har funnits med från början. Region Västerbotten har kommit långt i sitt arbete med en modell för partnerskap i vården, och projektet har i denna andra fas knutits ännu närmare verksamheten. Men det betyder inte att alla problem är lösta. Vi undersöker nu gemensamt och i samarbete med såväl myndigheter som jurister hur vi kan hitta ett handlingsutrymme där man på riktigt att kan utveckla lösningar tillsammans.

Mötets syfte var att planera genomförandet av ett delprojekt som vi kallar ”co-sharing”. Vi vill tillsammans hitta en modell för delat ekonomiskt risktagande i samband med implementering av innovativ medicinteknik i vård och omsorg.

Här pågår kartläggning och planering. Vad behöver vi göra? Hur gör vi det bäst?

Vi ska följa en produkt eller tjänst som ska implementeras i närtid i vård eller omsorg.  Företag och vård/omsorg ska tillsammans ta fram och enas om utfallsmått för ett framgångsrikt införande, som ska ligga till grund för hur man delar på uppkomna kostnader och vinster. Vi ska dokumentera processen och ”lessons learnd”. Resultaten ska sedan kunna utgöra en mall, guide eller stöd för kommande implementeringar. Vi vill på längre sikt undvika beroende av ”projekt” och att innovationsarbete ska kunna förnya sig självt.

Idag berättar flera företag att de har svårt att nå ut på den svenska marknaden med sina produkter och tjänster, vilket gör att de riskerar konkurs eller väljer att lansera sina lösningar i andra länder. Detta medför att patienter och vård riskerar att inte få tillgång till de senaste behandlingsmetoderna, med sämre och ibland dyrare vård som följd. Vi vill åstadkomma en bättre fungerande hemmamarknad, och därmed vinster för företag, vård och framförallt patienter. Det låter som stora ord, men vi är många som drar åt samma håll.  Kanske kan vi bidra med en pusselbit!