Gustav Grangert, Affärsutvecklingsstrateg RU, Malin Hollmark Swedish Medtech, Maria Hiller projektledare RU Innovation, Maria Jansdotter Hagerud projektledare RU Innovation, Annika Bring, forskningssamordnare RU, Maria Cederblad Tunebjer, chef RU Innovation och projektledare för Uppsalas del i Innovationsmotorerna Lena Ring, FoUU chef RU.

Nu börjar hjulen rulla igen för innovationsmotorer efter sommarens ledigheter. Jag och min kollega Malin Hollmark, som projektleder de båda arbetspaketen ”co-creation” och ”co sharing” inom Innovationsmotorer gjorde ett nytt besök hos region Uppsala igår, för att ytterligare gräva vidare i frågorna runt hur man kan testa en CE-märkt medicinteknisk produkt och ta fram den evidens som vården kräver – för att sedan kunna delta i en upphandling. Hur gör man detta öppet och transparent? Hur fungerar det idag och hur borde det fungera? Om t ex en vårdcentral testar produkten – vad måste man tänka på för att de ska få köpa in den efteråt? Eller suboptimerar vi systemet då? Hur går vi från test till en välfungerande upphandling utan att snedvrida konkurrensen? Vi har många frågor och svaren är inte självklara, i alla fall inte för Malin och mig. Vi letar efter case att studera, och hade nu en bra samtalspartner i Uppsala.