Finalister i Medtech4Health Innovation Award 2020

Vinnare av Medtech4Health Innovation Award 2020

Andrea Stuart och Johanna Wagenius, vid officehysteroskopi-mottagningen vid Helsingborgs lasarett tilldelas 100 000 kronor och en film för införandet av en skonsam och effektiv metod vid utredning av livmodercancer och behandling av godartade förändringar i livmodern.

Årets vinnare har startat en ny verksamhet för att utreda livmodercancer – utan narkos. Metoden används även för behandling av godartade förändringar i livmodern som kan ge blödningsproblem hos kvinnor. Patienterna kan gå hem samma dag och vårdplatser kan användas där de mest behövs. Genom ett exemplariskt införandeprojekt har teamet implementerat ny teknik och på så sätt förändrat och effektiviserat arbetssätt för att öka patientsäkerheten och korta vårdtider för en stor patientgrupp.

MEDTECH4HEALTH INNOVATION AWARD


Asthma Tuner

Björn Nordlund, Henrik Ljungberg och Anna Carleborg för ett egenvårdssystem för en stor patientgrupp med astma, vår vanligaste kroniska folksjukdom.

Teamet har skapat ett individanpassat beslutstöd som underlättar vardagen för patienter med astma. Genom pricksäkra dos-rekommendationer baserat på personens behandlingsplan, aktuella status och omgivande faktorer, till exempel pollenhalter får vårdgivaren ett mer effektivt beslutsstöd och löpande översikt över patientens tillstånd. En medicinteknisk tjänst med stor potential – nationellt liksom internationellt.

Björn Nordlund och Henrik Ljungberg är verksamma vid Lung -och Allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus. Anna Carleborg arbetar som forskningssjuksköterska vid Karolinska Institutet och Medituner AB.

Medicingivare

Medarbetare och ledning i hemsjukvården i Umeå kommun för ett engagerat införandeprojekt av automatisk tilldelning av dosdispenserad medicin.

Ny teknik och nya arbetssätt har lett till ett mer patientsäkert sätt att tilldela medicin. Personal och ledning i fyra team har infört välfärdsteknik där alla har varit delaktiga och bidragit med idéer, erfarenheter och förbättringsmöjligheter. Resultatet är patienter som kan behålla sin självständighet längre och ökad följsamhet till medicinering. Dessutom har det frigjort tid inom organisationen som kommer patienter till del. Det behövs idag!

Teamen som fick det att hända består av 45 sjuksköterskor, elva undersköterskor, tre samordningssjuksköterskor, två sektionsledare, två vårdkoordinatorer, två verksamhetsassistenter och två enhetschefer. Samverkan har skett med primärvårdens läkare i Umeå.

Officehysteroskopi

Andrea Stuart och Johanna Wagenius, Helsingborgs lasarett för införandet av en skonsam och effektiv metod vid utredning av livmodercancer och behandling av godartade förändringar i livmodern.

De nominerade har startat en ny verksamhet för att utreda livmodercancer – utan narkos. Patienterna kan gå hem samma dag och vårdplatser kan användas där de mest behövs. Metoden används även för behandling av godartade förändringar i livmodern som kan ge blödningsproblem hos kvinnor. Genom ett exemplariskt införandeprojekt har teamet implementerat ny teknik och på så sätt förändrat och effektiviserat arbetssätt för att öka patientsäkerheten och korta vårdtider för en stor patientgrupp.

Johanna Wagenius är verksamhetschef och Andrea Stuart är sektionschef vid VO Obstretik och Gynekologi, Helsingborgs lasarett.