Branschgemensam satsning under Corona

Med anledning av Coronapandemin har kommuner uttryckt ett behov av att lätt hitta information om digitala lösningar för att kunna möta patienter och brukare på distans. I en branschgemensam insats tar RISE fram en webbplats som länkar vidare till andra aktörers information om digitala lösningar och stöd för socialtjänst och kommunal vård och omsorg.

Swedish Medtech, IT-och Telecom-företagen och Medtech4Health bidrar i satsningen med en sökbar databas där företag får möjlighet att presentera lösningar som möter målgruppens behov.

Andra samverkansaktörer är bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner med fler.

digitalvardochomsorg.se beräknas öppna under maj 2020.