Olof Lindahl sitter vid instrumentet i ett laboratorium

Beviljat projekt:
Vidareutveckling av instrument för förbättrad prostatakirurgi

Ett av projekten som fick medel i utlysningen Innovatörer i vård och omsorg ska vidareutveckla ett instrument och en metod för att förbättra och effektivisera kirurgi vid prostatacancer. Det är internationellt den näst vanligaste cancerformen hos män. I Sverige opereras cirka 1900 personer per år och i många fall lyckas man inte ta bort all cancer och patienten behöver efterföljande vård, till exempel strålbehandling.

Olof Lindahl är adjungerad professor i medicinsk teknik och chef för Medicinsk teknik, forsknings-och utvecklingsavdelningen (MT-FoU) i Region Västerbotten. Han är också sakkunnig i Medtech4Healths nod i Norra sjukvårdsregionen. Han berättar att patienter med prostatacancer idag kan välja om de vill opereras eller strålbehandlas. De flesta väljer operation och att i 20 till 30 procent av fallen behövs strålbehandling och/eller cellgiftsbehandling då all cancer inte har kunnat avlägsnas under operationen.

‒ Vid operation avlägsnas prostatakörteln men ibland har cancerceller spridits till omkringliggande vävnad. I dagsläget tar det cirka tre veckor innan körteln som opererats ut har analyserats av en patolog och patienten får besked om all cancer är avlägsnad eller inte. Om inte kan strålbehandling behöva sättas in och också cellgiftsbehandling. Det innebär ångest och ett stort lidande för patienten, säger han.

Analysen görs istället under operationen

Instrumentet som nu ska vidareutvecklas innebär att kirurgen direkt vid operationen kan analysera körteln och se om all cancer är avlägsnad eller om mer vävnad behöver tas bort. Patienten slipper vänta på besked och genomgå ytterligare vårdinsatser. En vårddag med inneliggande patient som strålbehandlas innebär en kostnad på cirka 140 000 kronor enligt projektansökan.

‒ Besparingarna för vården kan bli omfattande om en korrekt analys kan göras vid operationstillfället och kirurgen kan ta bort så mycket vävnad med cancerceller som är möjligt att göra. Inte minst slipper patienten ett längre sjukdomsförlopp och lidande, understryker Olof Lindahl och fortsätter:

‒ Vår förhoppning är att instrumentet finns ute på marknaden inom fem år.

Ett flertal parter

I projektet som Olof Lindahl projektleder ingår parter från bland annat Luleå och Umeå tekniska universitet, medicintekniska ingenjörer med olika specialistinriktningar och överläkare i såväl urologi som patologi vid Norrlands Universitetssjukhus. Likaså ingår företaget MedSens AB.

Fakta:

Projektnamn: Detection of prostate cancer boundaries during radical prostatectomy
Koordinator: Region Västerbotten – Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik
Bidrag från Vinnova:  850 000 kronor
Löptid:  september 2020 – augusti 2022
Kontakt: Olof Lindahl, e-post: olof.lindahl@regionvasterbotten.se, tel: 070-609 04 14

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET