Tyskland fördjupar samarbeten inom e-hälsa med Sverige och besökte Stockholm i somras. I samband med det kontaktade Tysk-Svenska handelskammaren Medtech4Health’s nod i Stockholm för att få veta mer om Internationaliseringsprojektet och för att starta en dialog inom området. Den 12 juni hölls ett möte.

Barbara Klepsch, minister för sociala och konsumentfrågor i delstaten Sachsen, hade med sig en delegation på ca 30 nyckelpersoner inom vård och omsorg.  Medtech4Health fick möjlighet att visa upp relevant forskning och start-ups inom vård, digitalisering och e-hälsa.

Bland talarna fanns:

  • Sebastiaan Meijer (styrelsemedlem i Medtech4health) som presenterade utmaningar inom e-hälsa;
  • Bertil Guve (Medtech4health nodrepresentant) presenterade programmet som sådant och Internationaliseringsprojekt som han leder.
  • Medtech4Health presenterades genom finansierade projekt genomföretaget  Pilloxa AB och Inerventions AB. Zenicor AB kunde tyvärr ej närvara vid tillfället men presenterades.

Mötet avslutades med mingel med livliga diskussioner om samarbetet framöver för att hitta flera medicintekniska lösningar att implementera inom vården.