Intresset för AIDA är stort och med tiden har det vuxit fram ett behov av fler anslutningsmöjligheter. De kliniska fellowships som möjliggör för någon som är anställd i vården att engagera sig i ett projektarbete och där samarbeta med tekniska innovatörer har nu kompletterats med en teknisk motsvarighet där ingenjörer och datavetare erbjuds möjlighet att via ett eget projektarbete samarbeta med kliniska motparter.

Den första tekniska fellow som antagits är Simone Bendazzoli från Novamia AB. Projektet kommer att utveckla en mjukvara som kan integrera metoder för AI-baserad segmentering av radiologibilder med andra bildanalysverktyg. Primärt kommer hon att jobba med pre-operativ planering av knäkirurgi.

Det finns nu även möjlighet att komma till AIDA med en AI-lösning och utföra den sista utvecklingen som behövs för att verktyget ska fungera bra i klinisk verksamhet. Arbetet görs i nära samarbete med klinik och kallas på-plats-utveckling.

Saab Venture har startat upp det första projektet i den här kategorin. Projektet jobbar med en algoritm som ska användas för bildanalys inom digital patologi.

En mängd nya projekt kom också till i senaste ansökningsomgången och det går att läsa mer om dessa under innovationsprojekt på AIDAs sida.