VGR blir Innovationsmotor

I Västra Götalandsregionen (VGR) vill man ta fram en modell för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri.

– Vi vill säkra att medicinteknisk innovation på ett självklart sätt möter vårdens behov och att idéutvecklingen sker i jämlikt samarbete med industrin, inom de lagar och riktlinjer som offentlig verksamhet måste förhålla sig till – exempelvis vad gäller upphandling, säger Erik Mårtensson Djäken.

Innovationsmotorn i VGR kommer att starta inom Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten ska fungera som en pilot, med artrospatientens vårdresa som prototyp för en samverkansmodell. Fokus kommer ligga på insatsområden för patientsäkerhet som identifierades av VGR för 2019 – där bl.a. vårdrelaterade infektioner, smittspridning i vården, antibiotikaresistens och medicintekniska produkter ingår. Inom ramen för kunskapsorganisationen planeras även ett nära samarbete med primärvården.

Projektet är medfinansierat från Regional Utveckling (VGR),

Läs hela inlägget på VGR:s hemsida.

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET