Kvinna i oskärpa håller i ett tomtebloss som har brunnit ned till hälften

15 projekt för bättre hälsa får miljonstöd i utlysning från Medtech4Health och Swelife

PRESSMEDDELANDE

15 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på 36 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.

130 projekt ansökte om medel.

– Det är glädjande att Swelifes och Medtech4Healths utlysning lockar projekt med så hög kvalitet och med en sådan spridning inom olika områden både vad det gäller sjukdomar och diagnoser samt typ av lösning, säger Åsa Wallin, portföljansvarig för området kompetens och kapital på Swelife.

– I den rådande situationen med Corona är det tydligt hur viktigt det är med samverkan mellan den medicintekniska branschen, akademin och vården. Därför är det extra roligt att bra samverkansprojekt inom medicinteknik nu får finansiering, säger Jonas Sareld, programdirektör, Medtech4Health.

Projekten

Alpha Therapy Solutions AB
Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel
Projektledare: Milton Lönnroth, Göteborg

Algodx AB, Stockholm
Utveckling och klinisk validering av sepsisprediktionsalgoritm på IVA
Projektledare: David Becedas

Celluminova AB, Linköping
Fluorescens-baserad feedback i realtid under operation av glioblastom
Projektledare: Shirin Ilkhanizadeh

Health Support Sweden AB, Stockholm
Internationell validering av digitalt stödsystem för behandling av barnfetma
Projektledare: Claude Marcus

Karolinska institutet, Stockholm
Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet
Projektledare: Martin Ingvar

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Smart strumpa för integrerad kontroll av blodflöde och prevention av blodpropp
Projektledare: Paul Ackermann

KTH, Stockholm
Ytbelagda metallimplantat för förbättrad rörlighet efter handkirurgi
Projektledare: Michael Malkoch

Lunds universitet,
Arabinoxylan-oligosackarider (AXOS) som innovativ tilläggsbehandling av diabetes
Projektledare: Lieselotte Cloetens

Phoniro AB, Halmstad
Intelligent beslutsstöd i hemsjukvård
Projektledare: Magnus Fröberg

Quretech Bio AB, Umeå
Ny behandlling av antibitokaresistenta infektioner
Projektledare: Annica Rönnbäck

Saromics Biostructure AB, Lund
An innovative, effective and tolerable epigenetic cancer therapy for orphan cancer indication
Projektledare: Martina Kvist Reimer

Skånes universitetssjukhus, Malmö
Ny ultraljudbaserad mjukvara för att prediktera stroke och hjärtinfarkt
Projektledare: Isabel Goncalves

Toleranzia AB, Göteborg
Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling
Projektledare: Maria Fernandez

Uman Sense AB, Malmö
StrokeAlarm Klinisk studie
Projektledare: Cecilia Belfrage

Uppsala universitet
Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor
Projektledare: Kenneth Welch

Om utlysningen

Utlysningen ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” riktar sig till aktörer i samverkan inom sektorerna hälso- och sjukvård, akademi/institut och industri. Detta är en samverkansutlysning från de två strategiska innovationsprogrammen Medtech4Health och Swelife.

Utlysningens syfte är att bidra till:

  • • förbättrad hälsa och välbefinnande och/eller effektivare vård.
  • • hållbar tillväxt inom life science i Sverige och stärkt internationell konkurrens- och attraktionskraft.

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

Projekten som finansieras i ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” ska baseras på lösningar som är nyskapande och kan utvecklas till nya innovationer. Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer eller andra kvalitets- eller värdeskapande lösningar. De föreslagna lösningarna ska förväntas leda till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av tillstånd.

I denna utlysning finansierar Vinnova (genom innovationsprogrammen) projekt med mellan 500 tkr och 3 000 tkr, dock maximalt 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Projekttiden ska vara maximalt två år.

Om Medtech4Health
Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras och komma till nytta.
Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova.

Om Swelife
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.

Kontakt Medtech4Health
Jonas Sareld, programdirektör, Medtech4Health
Tel: +46 73 838 70 80
E-post: jonas.sareld@medtech4health.se

Kontakt Swelife
Åsa Wallin
070-0850510
asa.wallin@swelife.se

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET