Utlysning – Kompetensförstärkning i småföretag öppnar

Kompetensförstärkning i småföretag är en uppskattad utlysning där små företag får stöd för att anställa en extern person under projektets gång.  Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kunskapen och kompetensen som den externa personen tillför ska överföras till företaget och finnas kvar efter projektavslut. Ett exempel är att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Avsikten är inte att finansiera befintlig personal.

I det här erbjudandet bedömer Vinnova ansökningar vid flera tillfällen. Därför är ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag.

Mer information på vinnova.se

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET