Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik2018-11-30T16:49:38+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Nyhetsbrev

Sök

Kalendarium

Aktuell utlysning:

Kompetens-
förstärkning för småföretag 2018

Småföretag som behöver förstärkning av extern kompetens, exempelvis regulatorisk för att klara nya medicintekniska regelverket, se hit.

LÄS MER

Innovationsmotorer – man kan prata med varandra utan att gifta sig!

  Helglyssning! Lyssna på Elham Pourazar som är innovationsstrateg på VLL.  Hon berättar här mer om innovationsklinikerna, Västerbottens innovationsmotorprojekt.  Det bygger på helt nya sätt att jobba i partnerskap med leverantörer och lösningsgivare och att hitta modeller för att mäta värden som uppstår för att kunna dela på både risk och belöning. Rubrikens påstående handlar om relationen offentligt -företag är ett citat [...]

Av |7 december 2018|Kategorier: Innovationsmotorer, nyhet allmänt|