Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik 2018-10-19T15:49:12+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Nyhetsbrev

Sök

Detta gjorde Medtech4Health våren 2018

Under Medtech4Healths första två och ett halvt år har programmet via öppna utlysningar stöttat 128 medicinteknikprojekt med 77,2 miljoner. Programmet har också sedan start drivit ett antal strategiska aktiviteter och i dessa delfinansierat med 58,6 miljoner. I denna text kan du följa med bakom kulisserna och läsa vad vi prioriterat att göra under våren 2018.

Av | 4 september 2018|

Kalendarium

Aktuell utlysning:

Kompetens-
förstärkning för småföretag 2018

Småföretag som behöver förstärkning av extern kompetens, exempelvis regulatorisk för att klara nya medicintekniska regelverket, se hit.

LÄS MER

MAXA Medtech på Medicinteknikdagarna

Under Medicinteknikdagarna finns Ulla Elofsson i eller kring MT4Hs monter och svarar på frågor om projektet. Onsdag den 10 oktober kl 15.40 presenteras MAXA Medtech under sessionen "Projekt med stöd från MT4H 2". Kom till lokalen LOKE (plan 2) för att lyssna.

Av | 8 oktober 2018|