Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik 2018-06-28T15:45:30+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Sök

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt kvartalsvisa nyhetsbrev. Din epost-adress:


Kalender

Bakom kulisserna på filminspelning av projekt (samt syftet med denna pilot)

En av utmaningarna för oss i Medtech4Health, en vi delar med våra kollegor i andra strategiska innovationsprogram, är hur vi ska stötta de projekt som fått finansiering i våra utlysningar, samt synliggöra resultaten. Det är ju fint att vi delar ut många miljoner till medicinteknik, men vad blir det av pengarna? Vilken nytta får patienterna av pengarna? Det finns många [...]

Av | 7 maj 2018|

Aktuell utlysning:

Kompetens-
förstärkning för småföretag 2018

Småföretag som behöver förstärkning av extern kompetens, exempelvis regulatorisk för att klara nya medicintekniska regelverket, se hit.

LÄS MER

Medtech4Health Innovation Award 2018

The Medtech4Health Innovation Award 2018 was presented at a ceremony during Swedish Medtech’s Annual Conference in Stockholm Wednesday 16 May 2018. The runners up were Operation Check and ePed, and the prize-winner was EASY Diabetes.

Av | 17 maj 2018|