Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik2019-06-12T16:17:53+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Nyhetsbrev

Sök

Kommunikatör sökes för medicinteknik

Träffa pristagarna i Medtech4Health Innovation Award 2019

Vinnarna av Medtech4Health Innovation Award 2019 som innebär ära och en prissumma på 100 000 kr är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn. Produkten som kallas [...]

Av |16 maj 2019|Kategorier: Medtech4Health Innovation Award|

Kalendarium

Aktuell utlysning:

Medicintekniska innovationer som ger cancersjuka barn ett bättre liv

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt.

LÄS MER

Innovationsmotorer: Med behovet i fokus – startskottet för värdeskapande innovation i partnerskap!

  VARFÖR? Det var en av nyckelfrågorna som ställdes till deltagarna på den workshop som i veckan anordnades av Region Västerbotten, FOU-Innovation, och RISE. I fokus var BEHOV – som startskottet på all innovation. Ja, kanske till och med startskottet på allt vi gör i hälso- och sjukvården. Deltagarna från Medicinsk akutvårdsavdelning, Bjurholms Hälsocentral, Tandvårdskliniken Idun, Post-operativ avdelning, Livsmedicin samt [...]

Av |29 maj 2019|Kategorier: Innovationsmotorer|

Utlysning på 4,5 msek: Medicintekniska innovationer som ger cancersjuka barn att bättre liv

Utvecklar du medicinteknik eller tjänst som kan hjälpa barn med cancer? Ansök om stöd genom Barncancerfonden och MedTech4Health för ditt projekt. Du kan söka för produkter eller tjänster som bidrar till bättre vård eller omsorg för cancerdrabbade barn och deras familjer. Ditt projekt kan handla om utveckling av ny teknik [...]

Av |27 maj 2019|Kategorier: utlysningar|