Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik2018-11-30T16:49:38+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Nyhetsbrev

Sök

Kalendarium

Aktuell utlysning:

Kompetens-
förstärkning för småföretag 2018

Småföretag som behöver förstärkning av extern kompetens, exempelvis regulatorisk för att klara nya medicintekniska regelverket, se hit.

LÄS MER

Co-creation – evidensgenerering i samverkan; viktigt smörjmedel för Innovationsmotorer

På väg tillbaka efter en dag i Uppsala. Smittad av den omisskänneliga entusiasm som kännetecknar en Innovationsmotor. Vi har pratat evidensgenerering i samverkan – hur kan det fungera bättre, vilka avtal behövs, vilka behov finns? Engagemanget för dessa frågor är uppenbart varje gång vi diskuterar Co-creationprojektet. Moa Bülow vid den kliniska noden i Uppsala gav ovärderlig input från perspektivet kliniska [...]