Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik 2018-10-19T15:49:12+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Nyhetsbrev

Sök

Detta gjorde Medtech4Health våren 2018

Under Medtech4Healths första två och ett halvt år har programmet via öppna utlysningar stöttat 128 medicinteknikprojekt med 77,2 miljoner. Programmet har också sedan start drivit ett antal strategiska aktiviteter och i dessa delfinansierat med 58,6 miljoner. I denna text kan du följa med bakom kulisserna och läsa vad vi prioriterat att göra under våren 2018.

Av | 4 september 2018|

Kalendarium

Aktuell utlysning:

Kompetens-
förstärkning för småföretag 2018

Småföretag som behöver förstärkning av extern kompetens, exempelvis regulatorisk för att klara nya medicintekniska regelverket, se hit.

LÄS MER

Innovationsmotorerna gör studiebesök på innovationsklinikerna MAVA och Idun

  Under Medicinteknikdagarna i Umeå passade vi på att presentera två av innovationsmotorerna, först Östergötlands projekt ett ekosystem för e-hälsa sedan  innovationsklinikerna i Västerbotten. Vårt senaste tillskott i innovationsmotorfamiljen, Uppsala (Från behov till företagssamarbeten – utveckling av strukturella samarbetsformer mellan sjukvård och Medtech i Region Uppsala) var med i publiken och projektledarna med fler från alla tre innovationsmotorerna fick tillfälle [...]

Av | 22 oktober 2018|