Medtech4Health – ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik2019-05-10T09:11:48+00:00

Strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin.

Nyhetsbrev

Sök

Träffa pristagarna i Medtech4Health Innovation Award 2019

Vinnarna av Medtech4Health Innovation Award 2019 som innebär ära och en prissumma på 100 000 kr är läkarna Thomas Drevhammar, Kjell Nilsson, Snorri Donaldsson och Baldvin Jonsson på de två enheterna Anestesi och IVA, Östersunds sjukhus och Neonatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. De har utvecklat och testat ett nytt andningshjälpmedel som hjälper för tidigt födda barn. Produkten som kallas [...]

Av |16 maj 2019|Kategorier: Medtech4Health Innovation Award|

Kalendarium

Aktuell utlysning:

Kompetens-
förstärkning för småföretag 2018

Småföretag som behöver förstärkning av extern kompetens, exempelvis regulatorisk för att klara nya medicintekniska regelverket, se hit.

LÄS MER

Innovationsmotorer provar digitala hemmätningar i Motala

Illustration: Rebecka Elfast Östergötlands innovationsmotorprojekt Ett ekosystem för E-hälsa tittar nu på digitala tjänster som ska öka tryggheten i hemsjukvården. De tittar speciellt på gruppen "sköra äldre" och diagnosgrupperna KOL och hjärtsvikt. I samarbetet mellan medicinska specialistkliniken, Lasarettet i Motala, och Centrum för verksamhetsstöd och utveckling tas nu en digital lösning för hemmonitorering fram. Man ska följa upp [...]

Av |2 maj 2019|Kategorier: Innovationsmotorer, nyhet allmänt|

Miljonstöd till 16 projekt för bättre hälsa i utlysning från Swelife och Medtech4Health

16 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på drygt 41 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. 122 projekt ansökte om medel, varav 106 gick vidare till bedömning. Av dessa sållades alltså 16 projekt ut. På grund av ett högt söktryck [...]

Av |16 maj 2019|Kategorier: nyhet allmänt, utlysningar|