Organisation i noder

Medtech4Health är ett nationellt program med flera regionala och nationella parter som kallas för noder. En regional nod är en organisation sammansatt av universitet och högskolor (UoH), näringsliv och region. Programmet har en regional nod per sjukvårdsregion och två nationella noder.

Regionala noder

Norra sjukvårdsregionen

Nod: Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)

 • Luleå tekniska universitet
 • Umeå universitetet
 • Region Norrbotten
 • Region Västerbotten

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Nod: MedTech Science & Innovation

 • Uppsala universitet
 • Region Uppsala

Stockholms sjukvårdsregion

Nod: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan

 • Karolinska Institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Region Stockholm

Västra sjukvårdsregionen

Nod: MedTech West

 • Chalmers Tekniska högskola
 • Göteborgs Universitet
 • Högskolan i Borås
 • Västra Götalandsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionen

Nod: NovaMedTech

 • Linköpings universitet
 • Mälardalens högskola
 • Örebro universitet
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland
 • Berörda kommuner i respektive län

Södra sjukvårdsregionen

Nod: Medicon Bridge

 • Lunds Universitet
 • Region Skåne

Nationella noder

 

KONTAKTA NODERNA

Du hittar kontaktuppgifter till nodrepresentanterna under Kontakt