Organisation

I Medtech4Health samlas svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor.

Programmet leds av en styrelse och har ett programkontor med representanter för noder från hela landet.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för att programmet har en effektiv organisation och att de aktiviteter som initieras bidrar till att programmets övergripande mål uppnås.

Följande personer sitter i styrelsen för Medtech4Health. Ett par av dem alternerar och delar på en plats.

 • Magnus Lindholm, CEO, Baxter Medical
 • Tomas Mora-Morrison, Founder, Cambio Health Care Systems
 • Helena Börjesson, CEO, Elekta
 • Sigbritt Karlsson, Rektor, KTH
 • Karin Dahlman-Wright Prorektor KI
 • Peter Värbrand, Vicerektor, Linköpings universitet
 • Erik Höglund, Prorektor, Luleå tekniska universitet
 • Lars Dahlin, Prodekan, Lunds Universitet
 • Anders Carlberg, Region Västra Götaland
 • Torbjörn Kronander, VD, Sectra
 • Hannie Lundgren, FoUI-direktör, Region Skåne
 • Krim Talia, Affärs- och innovationsområdeschef Life Science, RISE
 • Jakob Hellman,  Innovationschef, SLL
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech
 • Mikael Elam, Göteborgs universitet
 • Anders Karlström, Prefekt, Chalmers
 • Sune Larsson, FoU-direktör, Landstinget Uppsala
 • Göran Larsson, FoU-direktör Region Jämtland & Härjedalen
 • Mats Palerius, VD, Zenicor
 • Ditte Persson-Lindell, Vårddirektör, Region Östergötland
 • Pontus von Bahr, Vinnova (observatör)
 • Laurent Saunier, Vinnova (observatör)

Aktuell: februari 2018

Noder

I Medtech4Health ingår följande noder med respektive ingående parter.

Norrland

Nod: Centrum för medicinskt teknik och fysik (CMTF)

 • Luleå tekniska universitet
 • Umeå universitetet
 • Norrbottens läns landsting
 • Västerbottens läns landsting

Uppsala

Nod: MedTech Science & Innovation

 • Uppsala universitet
 • Landstinget i Uppsala län

Stockholm

Nod: Unit for Health Innovation, KTH

 • Karolinska Institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Stockholms läns landsting

Västra Götaland

Nod: MedTech West

 • Chalmers Tekniska högskola
 • Göteborgs Universitet
 • Högskolan i Borås
 • Västra Götalandsregionen, VGR

Skåne

Nod: Medicon Bridge.

 • Lunds Universitet
 • Region Skåne

Östra Mellansverige

Nod: NovaMedTech

 • Linköpings universitet
 • Mälardalens högskola
 • Örebro universitet
 • Landstinget i Västmanland
 • Södermanlands läns landsting
 • Örebro läns landsting
 • Östergötlands läns landsting
 • Berörda kommuner i resp. län

Noder som är Institut och organisationer

Rise, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Svensk förening för medicinsk teknik och fysisk (MTF)

Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknikföretag

Patientreferensgrupp

Patientreferensgruppens uppdrag är att vara ett bollplank för projektkontoret.

Finansiärer

Medtech4Health är finansierat av Vinnova.

Programledningen

Programledningen består av programdirektör och kommunikatör som är dedikerade till programmet samt representanter från de regionala och nationella noderna runt om i landet. De senare delar sin arbetstid mellan Medtech4Health och andra roller. Alla namn med kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Medtech4Health programkontor mars 2016-9081-2

NATIONELLT PROGRAM