Kontakt

Har du frågor om utlysningar, kontakta din närmaste nod, har du övergripande frågor om programmet kontakta programdirektören. Kontakta någon av nedanstående personer direkt eller använd kontaktformuläret i botten av sidan.

Sweden Medtech4health AB, Org nr: 559184-9731
Besöksadress: Sveavägen 63
Postadress: Box 3601, 103 59 Stockholm
Telefon: +46 8 462 37 00
Bankgiro: 141-0711
E-postadress, fakturor: smedtech4health@pdf.attest.nu

Centralt

Jonas Sareld
Jonas SareldProgramdirektör
Tel: +46 73 838 70 80
Magdalena Marklund
Magdalena MarklundKommunikatör
Tel: +46 70-544 43 64
Frida Lindberg
Frida Lindberg (föräldraledig)
Mona Jonsson
Mona JonssonProjektkoordinator
Tel: +46 708 91 92 91
Ulla Elofsson
Ulla ElofssonVikarie
Tel: +46 768 64 00 40

Regionala noder

I programmet deltar personer från olika organisationer runt om i Sverige. De delar sin arbetstid mellan Medtech4Health och andra roller.

Norra sjukvårdsregionen
Nod: Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
Nod: MedTech Science & Innovation

Olof Lindahl
Olof LindahlNodrepresentant
Tel: +4670‐609 04 14
Sara Qvarlander
Sara QvarlanderNodrepresentant
Tel: +46 706307051
Fredrik Nikolajeff
Fredrik NikolajeffNodrepresentant
Tel: +46 70‐53 15 810
Anna Franzén
Anna FranzénNodrepresentant
Tel: +46 18 471 7483 | Mobil: +46 70- 167 97 68

Stockholms sjukvårdsregion
Nod: Institutionen för medicinteknik och hälsosystem, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Sydöstra sjukvårdsregionen
Nod: NovaMedTech

Natalia Kotova
Natalia KotovaNodrepresentant
Tel: +46 8 790 82 56
Frida Lindberg
Frida Lindberg MedTechLabs (föräldraledig)
070‐191 81 73
Bertil Guve
Bertil Guve Biträdande nodrepresentant, projektledare Internationalisering
Tel: +46 8 790 97 35
Peter Hult
Peter HultNodrepresentant
Tel: +46 70-259 29 26
Tomas Strömberg
Tomas StrömbergNodrepresentant
Tel: +46 13-286756

Västra sjukvårdsregionen
Nod: MedTech West

Södra sjukvårdsregionen
Nod: Medicon Bridge

Henrik Mindedal
Henrik MindedalNodrepresentant
Tel: +46 708-88 84 45
Sara Bogren
Sara BogrenNodrepresentant
Tel: +46 709-151808
Tomas Jansson
Tomas JanssonNodrepresentant
Tel: + 46 72‐702 11 17
Sebastian Möller
Sebastian MöllerNodrepresentant
+46 (0)72 599 89 53

Nationella aktörer

RISE (Research Institutes of Sweden)

Swedish Medtech

Monika Lydin
Monika LydinNodrepresentant, RISE
Tel: + 46 10 516 55 06
Ulla Elofsson
Ulla ElofssonNodrepresentant, RISE
+46 768 64 00 40
Anna Lefevre Skjöldebrand
Anna Lefevre SkjöldebrandOrdförande Medtech4Health
Tel: +46 76-538 46 06
Malin Hollmark
Malin HollmarkNodrepresentant, Swedish Medtech
Tel: +46 8-586 246 11
Anna Tegnesjö
Anna TegnesjöHandläggare, Vinnova
Tel: + 46 8-473 31 62