Upphandling & Implementering – UppHIM2020-06-30T17:44:51+02:00

Upphandling & Implementering – UppHIM

Upphandling & Implementering (UppHIM) är ett strategiskt projekt inom Medtech4Health med syfte att bidra till en kunskapshöjning kring möjliga och lämpliga upphandlingsmodeller för implementering av nya innovationer.

Upphandling hänger ihop med prövning av ny teknik eftersom det är ett viktigt steg för att nya produkter och lösningar ska kunna implementeras och förhoppningsvis också breddinföras. För underlätta denna del av innovationsprocessen, specifikt inom medicinteknik, genomför UppHIM ett antal aktiviteter för att stötta och höja kunskapen om upphandlingsmöjligheter, både hos företag och upphandlande myndigheter. I projektet vill vi också lyfta fram goda exempel på upphandlingar och samarbeten där nya innovationer implementeras. Bland annat anordnas seminarier och workshops i samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

Syfte

Kunskapshöjning kring möjliga och lämpliga upphandlingsmodeller. De olika insatserna riktar sig både till både till MT4H finansierade projekt och till upphandlande organisationer och myndigheter. Vi avser också att lyfta fram exempel på hur det fungerat för olika landsting/exempel för att sprida goda exempel men även lära av mindre lyckade exempel. Vi kommer att samla exempel och fall där man på ett positivt sätt upphandlad och implementerat medicinsk teknik.

Projektmål/leverans

Övervinna projektdöden som är relaterad till upphandlingshinder. Undanröja upphandlingshinder vilket resulterar i att goda idéer snabbare kan komma ut på marknaden samt få spridning.

Aktuellt

PLANERADE WORKSHOPS 2020


Under hösten 2020 kommer i första hand digitala workshops att erbjudas för Medtech4Health-finansierade projekt eller för dig som planerar att söka finansiering.  Se nyhetslistning till vänster för aktuell information.

KONTAKT


MONIKA LYDIN Projektledare UppHIM

STEFAN PERSSON  Projektledare workshops
Telefon: 0762-057638

SEMINARIER UNDER 2019


Se exempel på de seminarier som anordnades under 2019 tillsammans med Upphandlingsmyndigheten: