Slutrapport av projekt som fått finansiering

Denna enkät kompletterar den enkät som rapporteras till Vinnova. Svaren i denna går till Medtech4Healths programkontor och används för utvärdering och utveckling av Medtech4Health.