Slutrapport av projekt som fått finansiering

Denna enkät kompletterar den enkät som rapporteras till Vinnova. Svaren i denna går till Medtech4Healths programkontor och används för utvärdering och utveckling av Medtech4Health.

Frågor?

Har du frågor på enkäten eller något annat du vill förmedla, mejla kontakt [at] medtech4health.se eller kontakta någon av oss.

Två steg

Alla projekt som får finansiering via Medtech4Healths utlysningar måste lämna in en slutredovisning. Det sker i två steg. Det första är den obligatoriska slutrapporten till Vinnova. Det kommer ett mejl från Vinnova när det är dags att lämna in den. Den enkäten är generell och används i många utlysningar.

Detta är steg två, en kortare kompletterande enkät med frågor som är specifika för Medtech4Health. Svaren på denna enkät går till Medtech4Healths programkontor och används för att utvärdera och utveckla Medtech4Health.