Projektacceleration

Projektacceleration har genomförts av MedTech West i Göteborg på institutionen för elektroteknik. Projektet har syftat till att stötta utvecklingen i utvalda företag som fått medel från Medtech4Healths utlysningar. Målet har varit att underlätta stödmottagarnas beslut i utvald viktig strategisk fråga.

Stödet har getts i form av att ledningen fått hjälp av externa experter, dels i form av senior coach och dels genom ett möte med en skräddarsydd panel med experter. Genomförandet har skett i samverkan med Connect,  en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet.

Grundupplägget har varit att ge stöd i tre faser:

  • Förberedande coachning inför möte med en kompetenspanel
  • Möte med kompetenspanelen
  • Uppföljande coachning och stöd i kontakter med innovationsaktörer och finansiärer

Tio coachningar och expertpaneler har genomförts med olika bolag som tidigare fått finansiering i Medtech4Healths utlysningar (AnyMo, Mevia, Medical Minds, MedVasc, Meloq, Pilloxa, Predicare, Opatus, Ten Medical Design och Emboless).

Bolagen har har varit mycket nöjda och sett mycket stort värde av stödet (se bilaga från coacher/bolag i slutrapporten).

LÄS SLUTRAPPORTEN


Kommer inom kort!

KONTAKT


HENRIK MINDEDAL, Projektledare
Tel: +46 70 888 84 45