Vit text på blå botten säger: Utbudsplatsen - hjälpmedel och digitala lösningar för vård,omsorg och socialtjänst

Är du leverantör och vill använda tjänsten?

Har du ett erbjudande om digitala lösningar och andra hjälpmedel till vård, omsorg och socialtjänst som skulle passa på Utbudsplatsen?

Du kan mata in information om ditt företag och produkt eller tjänst via ett lösenordsskyddat formulär här. Om du är medlem i branschorganisationerna IT&Telekomföretagen och Swedish Medtech eller ett av Medtech4Healths finansierade projekt har du förmodligen fått ett lösenord via din organisation.

För dig som inte är medlem i branschorganisationerna eller är ett av Medtech4Healths finansierade projekt: kontakta oss så får du ett lösenord – se kontaktinformation här intill.

UTBUDSPLATSEN


KONTAKT


MARIA GILL RISE
Tel: +46 70-277 52 44

MALIN HOLLMARK Sakkunnig Innovation och forskning, Swedish Medtech
Tel: +46 8 586 246 11

LARS LUNDBERG Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Tel: +46 8 762 70 53

MAGDALENA MARKLUND Kommunikatör, Medtech4Health
Tel:  +46 70 544 43 64

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 1300 medlemsföretag – små, nystartade, väletablerade och stora – som sammantaget har närmare 100000 medarbetare i Sverige. Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Läs mer på itot.se

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik. Vi samlar 180 medlemsföretag som tillsammans arbetar för att Sverige ska vara ett attraktivt land för medicintekniska företag, vilka med värdebaserade innovationer ökar patientsäkerheten och skapar en hållbar vård och omsorg.

Läs mer på swedishmedtech.se

Medtech4Health driver att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och komma till nytta. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova.

Läs mer om programmet på medtech4health.se