Innovationsmotorn Region Uppsala bjuder in företag till informationsträff om innovationsjakten

De flesta är överens om att det personliga mötet kan vara en katalysator för att få saker att hända. Det är när människor med olika erfarenheter och kunskaper möts och delar idéer med varandra som nya tankar och helt nya idéer uppstår – kanske till och med innovationer.

Det är bakgrunden till att vi nu tar initiativet till Innovationsjakten. För vi vet att det finns massor av människor med mängder av bra idéer. Vi vet också att det krävs mer än en idé för att skapa förändring. Det krävs att man förverkligar den.  Tanken bakom Innovationsjakten är att låta ett antal personer med olika erfarenheter och specialistkompetenser samarbeta under en dag utifrån ett givet tema. Det är vår förhoppning att vi tillsammans kan lägga grunden till några verkliga innovationer.

Temat för årets Innovationsjakt är Digitala stöd för egenvård med patienter som användare och utförare. Ambitionen är att inventera behov samt inspirera till framtida lösningar eller förnyade arbetssätt som kan förenkla egenvården för patienter med astma och KOL.  Det här evenemanget är ett led i Region Uppsalas arbete med att göra vården bättre, effektivare och mer tillgänglig. Vi tror att det är viktigt att öppna dörren för nya samarbetsformer, nya synsätt och nya idéer. Det hjälper oss att nå våra mål.

Varmt välkommen på informationsträff där vi kommer att berätta mer om upplägget och hur du kan anmäla ditt intresse för att delta på Innovationsjakten den 24 april 2020 i Uppsala.

Informationsträff:  20 mars kl 14-15, Regionhuset, Storgatan 27, Uppsala Anmälan till projektledaren för Innovation Race

(Denna text fick jag från Karolina Wretbring och Mia Hiller, Region Uppsala)

AKTUELLT


NYHETSBREV


Följ nyheter och utlysningar från Medtech4Health – prenumera på vårt nyhetsbrev.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET