Innovationsmotorer

Sjukvården som en motor för utveckling av en innovativ vård i samverkan
– med patientnytta och en konkurrenskraftig medicinteknisk sektor.

Innovationsmotorer är ett av Medtech4Healths strategiska projekt och en del av vårt arbete för att höja takten på utvecklingsarbetet i vården. Syftet med projekt är att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården för att stärka sektorns roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter.

För att en region ska kunna bli benämnd ”innovationsmotor” behöver den ha en förankrad vision om att genom tydliga och transparenta samarbetsformer öka upptaget av innovationer i vård och omsorg. Vidare ska det finnas en önskan från verksamheterna att utveckla ett systematiskt samarbete med företag. Långsiktigt handlar det om att skapa professionella samarbetsformer och strukturer. Samverkansformer behöver utvecklas inte bara mellan vården och företag, utan patienter, anhöriga och akademi är också viktiga parter.

Inom ramarna för projektet har Swedish Medtech valt att i första hand samarbeta med regioner som har universitetssjukhus. I förlängningen är förhoppningen givetvis att Sveriges samtliga regioner ska vilja att i samverkan arbeta systematiskt med att identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. Detta för att kunna bedriva en vård som är bra för patienter, brukare, anhöriga, personal och näringsliv. Förankring i högsta politiska ledningen såväl som hos ansvariga i verksamheterna är en nyckelfaktor för att lyckas. Den viljan, framåtandan och energin fann vi först i Regionledningarna i Västerbotten, Östergötland och Uppsala, men vi hoppas på att utöka vår Innovationsmotorfamilj!

INNOVATIONSMOTORER


KONTAKT


LENA SVENDSEN
Projektledare

I KORTHET


  • Innovationsmotorer genomförs juni 2017-december 2020
  • Leds och koordineras av branschorganisationen Swedish Medtech
  • Läs mer om bakgrunden till projektet Innovationsmotorer