EIT Health-program att söka efter den 30 mars

Nedan några program inom EIT Health Accelerator som öppnar efter den 30 mars 2020:

Living Labs och testbäddar

Dessa kan söka:  Start-ups och SME:er som vill testa och utveckla sin produkt/tjänst I en verklig miljö.
Sista ansökningsdag: 30 maj 2020

Läs mer om programmet: https://eithealth.eu/project/living-labs-and-test-beds/

Digital sandlåda

Dessa kan söka: Nystartade företag och SME:er som vill få tillgång till offentliga biobanker och kvalitetsregister i Europa. Den maximala beviljade finansieringen: 35.000 euro
Sista ansökningsdag: 30 maj 2020

Läs mer om programmet: https://eithealth.eu/project/digital-sandbox/

BRIDGEHEAD – Europe

Dessa kan söka: Nystartade företag and SME:er som kan få individanpassad support för att internationalisera och expandera på europeiska marknader. Den maximala beviljade finansieringen: 30.000 Euro

Sista ansökningsdag:  10 May 2020, funding up to €30.000

Läs mer om programmet:  https://eithealth.eu/project/bridgehead/

Investerarnätverk

Dessa kan söka: Nystartade företag och SME:er som söker investerare vill satsa mellan 500.000 euro upp till 10.000.000 euro.

Sista ansökningsdag: Pågående, med kvartalsvisa deadlines för utvärdering.

Läs mer här: https://eithealth.eu/project/investor-network/

Crowd funding

Dessa kan söka: Nystartade företag och SME:er som vill söka kapital genom crowd funding. Minimumnivå är minst 500.000 euro
Sista ansökningsdag: Pågående – ingen deadline.

Läs mer om programmet: https://eithealth.eu/project/crowdfunding/

Gold Track – mentorprogram

För utvalda företag som under ett år vill arbeta med en handplockad mentor som är expert inom företagets bransch, framgångsrik entreprenör eller investerare.

Dessa kan söka: Nystartade företag och SME:er som vill ansöka om att få en mentor.

Sista ansökningsdag: Kontakta Christos Vaitsis, Business Creation Manager, EIT Health Scandinavia för mer information: christos.vaitsis@eithealth.eu, telefon: 0709-308334

https://eithealth.eu/project/gold-track/