Strategiska projekt

Medtech4Health arbetar med olika verktyg för att uppnå våra mål. Dessa kan grovt indelas i två huvuddelar. Det ena är utlysningar av medel. Resterande aktiviteter brukar vi rubricera strategiska projekt.

Under denna rubrik ryms påverkansarbete inom och utom Sverige, utbildningar och andra projekt. En del drivs återkommande, andra är engångsföreteelser.

Gå direkt till följande aktiviteter

AIDA – start 2017
IMPACT
Upphandling & Implementering

Senaste nytt om olika aktiviteter

VGR blir innovationsmotor

16 april 2020|0 Comments

VGR blir Innovationsmotor I Västra Götalandsregionen (VGR) vill man ta fram en modell för hållbar samverkan mellan offentlig vårdverksamhet och medicinteknisk industri. – Vi vill säkra att medicinteknisk innovation på ett självklart sätt [...]

Innovationsnoder i primärvården

10 februari 2020|0 Comments

Vår innovationsmotor Uppsala berättar här mer om sin satsning på Innovationsnoder i primärvården. Maria Jansdotter Hagerud leder projektet och skriver följande: Nu är vi igång med den andra delen av projektet ...