AIDA Nätverkspartner

(A summary in English of the AIDA Network Partnership can be found here: AIDA Call for Interest Network Partners 2.0.)

AIDA bygger på fyra hörnstenar. Den första är de innovationsprojekt som utvecklar AI-baserade beslutsstöd för bilddiagnostik. Därtill kommer insatser för kompetensutveckling inom AI för sjukvården, framför allt genom kliniska fellowship. En tredje hörnsten är den gemensamma kärna av teknisk infrastruktur och expertis som stödjer insatserna.

AIDA vill även vara en tillgång för intressenter på ett bredare plan, i ett nätverk med fler än de som är engagerade i insatserna ovan. Därför har AIDA infört en fjärde hörnsten: Nätverkspartner. Detta är en möjlighet för företag, akademiska institutioner och vårdgivare att ansluta sig till AIDA och dra nytta av den kunskap och de resurser som arenan har. En AIDA Nätverkspartner erbjuds följande:

  • Deltagande i AIDAs arrangemang, såsom workshops om hur man bäst nyttjar modern maskininlärning inom bilddiagnostik
  • Åtkomst till de tillgångar som andra AIDA-parter delar med sig av, till exempel bilddata för AI-träning
  • Tillgång till AIDAs gemenskap med möjlighet att utveckla samarbeten
  • Viss förtur till AIDAs kunskapsspridning såsom AI-kurser
  • Tillgång till AIDAs tekniska infrastruktur, såsom bilddatasystem och beräkningsresurser

Enda åtagandet för en AIDA Nätverkspartner är en låg årlig administrativ avgift, för tillfället 10.000 SEK. Priset för användning av infrastrukturen bestäms av AIDAs Styrgrupp och reflekterar att AIDA inte ska vara vinstgivande.

Om möjligheten att bli Nätverkspartner är intressant för er organisation, kontakta Arenaledare Claes Lundström på aida-director@medtech4health.se.

 

 

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida