Ansök om tekniskt fellowship inom AIDA

 

Är du en datavetare eller ingenjör som är intresserad av att lära dig AI-utveckling? Eller har du erfarenhet inom AI, men vill bredda din kompetens med AI-teknik för bildmedicin, radiologi och/eller patologi? Då ska du titta närmare på möjligheten med ett teknisk fellowship inom AIDA.

Ett tekniskt fellowship inom AIDA är ett individuellt projektarbete där man i samarbete med kliniska motparter arbetar med AI-baserade beslutsstöd inom bildmedicin. Tidsplanen kan helt anpassas till personliga förutsättningar, både kortare och längre insatser är välkomna och det går bra att sprida dem över tid. Erbjudandet innefattar upp till 50% finansiering av kostnader och tillgång till en unik ”arena” med experter och verktyg. Så istället för att betala extra för en utbildning, får arbetsgivaren inte bara kompetensutvecklingen gratis, utan också ersättning för hälften av den avsatta arbetstiden.

Fullständig information om ansökningar finns i följande dokument: Technical fellowship opportunity. Nedan följer en sammanfattning:

  • För anställda med datavetenskaplig erfarenhet hos en svensk arbetsgivare
  • Ansökan ska innehålla en projektplan med konkreta aktiviteter inom bildmedicinsk AI
  • Förväntad projektstorlek 100 – 300 kSEK
  • Maximal bidragsnivå från AIDA är 50% av projektkostnaden
  • Projektstart senast tre månader efter ansökningsdeadline, projektslut senast 31/12 2021
  • Betydande tid ska spenderas fysiskt på CMIV, med tyngdvikt på AIDA:s workshop-serie
  • Datum för höstens ansökningsomgångar kommer inom kort.

Ansökningar enligt mallen Template AIDA technical fellowship proposal skickas till Arenaledare Claes Lundström (aida-director@medtech4health.se), gärna i god tid innan deadline för att möjliggöra dialog om utformningen.

Om intresse för ett fellowship finns, men det saknas en konkret projektidé, kan AIDA hjälpa till att utveckla innehåll och samarbeten. Hör även då av dig till Arenaledaren, i god tid innan deadline.

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida