Ansök om på-plats-utvecklingsprojekt inom AIDA

Har du en AI-lösning för bilddiagnostik där grundtekniken är mogen, men en insats behövs för att en kliniker ska kunna utvärdera den på realistiskt sätt? Då passar AIDA:s finansieringsspår för på-plats-utveckling.

I många fall fastnar AI-lösningar vid sista steget ut mot klinisk användning. Trots att modeller och algoritmer är tillräckligt kraftfulla, krävs typiskt en rejäl insats för att helhetsupplevelsen för en klinisk slutanvändare ska bli god. Inom AIDA:s satsning På-plats-utveckling välkomnas projektförslag som handlar om att ta detta steg. Då AIDA ser det som en viktig framgångsfaktor att i tätt samarbete utföra utvecklingen på plats hos en klinisk motpart, är det ett obligatoriskt krav för finansiering. Erbjudandet innefattar upp till 50% finansiering av kostnader och tillgång till en unik ”arena” med kunskapsutbyten och en teknikplattform.

Fullständig information om ansökningar finns i följande dokument: On-site development opportunity. Nedan följer en sammanfattning:

  • Projektet ska gälla ett AI-baserat beslutsstöd för bilddiagnostik
  • En mogen prototyp av analytiska metoden ska finnas
  • Förväntad projektstorlek är 100 – 300 kSEK
  • Maximal bidragsnivå från AIDA är 25-50% av projektkostnaden
  • Projektstart senast tre månader efter ansökningsdeadline, projektslut senast 31/12 2020
  • Minst 50% av utvecklingsinsatsen ska spenderas fysiskt i klinisk miljö
  • Viss tid ska spenderas fysiskt på CMIV i Linköping, med tyngdvikt på AIDA:s workshop-serie
  • Flera ansökningsomgångar planeras under 2019-2020, nästa med deadline 27/8 2019

Ansökningar enligt mallen Template On-site development proposal skickas till Arenaledare Claes Lundström (claes.lundstrom@liu.se). Det rekommenderas starkt att skicka ett utkast i god tid innan deadline för att möjliggöra dialog om utformningen.

Om tekniska förutsättningarna finns, men det saknas en klinisk motpart, kan AIDA hjälpa till att utveckla innehåll och samarbeten. Hör då av er till Arenaledaren på adressen ovan.

 

KONTAKT

Claes Lundström
Claes LundströmArenaledare

AIDA MENY

MER INFORMATION

AIDA har sin fysiska bas på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet.CMIV har mångårig erfarenhet av att jobba med teknikutmaningar inom bildmedicin och att föra dess in i klinisk verksamhet. CMIV är också internationellt erkänt för sin kliniknära och tvärvetenskapliga spetsforskning inom bild- och funktionsmedicin, med verksamhet inom avbildning, bildanalys och visualisering. Du kan läsa mer om AIDA och CMIV på liu.se/forskning/aida