Effekt-och projektmål

Effektmål

  • Att öka innovationskraften, träffsäkerheten och relevansen för medicintekniska innovationer genom ettaktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt som bidrar till nya arbetssätt och nya produkter och tjänster inom medicinteknik.
  • Att de produkter/tjänster och arbetssätt som tas fram inom Medtech4health möter de behov som olika vårdgivare och patient-och medborgargrupper har.
  • En ökad medvetenhet hos intressenter i kontakt med Medtech4Health att jämställdhet, mångfaldoch ett normkritiskt arbetssättger en konkurrensfördel för de företag som arbetar seriöst med detta.

Projektmål

  • Att tillsammans med intressenterna under hösten 2020 samla in affärsnytta och samhällsnytta och samtidigt skapa samarbete inom ramen för innovationsprogrammet.
  • Att konkretisera hur man tar tillvara fördelarna och effekterna av inkludering och jämställdhet genom att under 2020 ta fram ett för medicintekniskt område skräddarsytt arbetssätt för inkludering, jämställdhet och normkreativt innovationsarbete och ha med det i materialet som lanseras och förankras under 2021
  • Att materialet, projektet och arbetssättet är väl förankrat i ledning våren 2020, noder våren och hösten 2020 samt projekt inom programmet senast våren 2021
  • Att samla och sprida goda exempel på affärs-och samhällsnytta genom både materialet men också genom konferenser, mötesplatser och kommunikationsinsatser löpande.

KONTAKT


MALIN HOLLMARK Projektledare
Tel: +46 8 586 246 11