Behöver ditt företag kompetensförstärkning? Den 1 februari 2016 öppnar ytterligare en utlysning av medel från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Fyra MSEK är avsatt i detta delprogram för den kommande tvåårsperioden.

MT4H-bilder fr MTW (7 av 7)

Samverkansprojekt mellan minst två parter

Utlysningen riktar sig till mikro-, små och medelstora företag (SMF) som samverkar med andra parter inom vård och omsorg, akademi eller medicinteknisk industri. Syftet är att finansiera extern kompetens som det sökande företaget är i stort behov av, men själva saknar. Denna kompetens skall vara viktig för att möjliggöra utvecklingen av en hållbar och fungerande produkt eller tjänst.

Förutom det sökande SMF skall en eller flera personer från andra parter ingå, till exempel från hälso- och sjukvårdsorganisation, omsorgsorganisation, universitet, högskola, forskningsinstitut, patientorganisation, andra bolag eller andra relevanta aktörer.

Medicintekniska innovationer

Beviljade projekt skall i sin helhet röra medicintekniska innovationer. De kan vara produkter eller tjänster som adresserar en klinisk utmaning på ett nytt sätt. Det kan bygga på ny kunskap, ny teknik, nya modeller, nya verktyg och/eller en ny tillämpning.

Marknadspotential och patientfokus

Ansökningarna bedöms bland annat utifrån om de som helhet kan visa framtida nytta för patient och generera tillväxt. Ett annat viktigt kriterium är om projektet har potential att direkt eller indirekt bidra till effektiviseringar i vård och omsorg.

Storlek på medel

Man kan söka max 200.000 SEK per projekt. Fyra miljoner SEK totalt finns avsatt för 2016 och 2017 för de projekt som kommer att beviljas stöd. Stödnivån är max 50 % av projektets totala budget och ska gå till löner och andra löpande utgifter, inte till rena produktutvecklingsaktiviteter, såsom prototyptillverkning eller produktionsutveckling.

Ansökningar tas emot löpande

Utlysningen öppnar den 1 februari 2016 och hålls öppen till den 30 november 2016. Under den perioden kan man när som helst skicka in en eller flera ansökningar. Inkomna ansökningar samlas ihop och granskas 1 gång per månad, under hela utlysningsperioden.

Ansökan kommer att göras via Vinnovas portal. Mer info och fullständiga ansökningshandlingar kommer att publiceras 2016.

Bli påmind om sista ansökningsdag

Vill du bli påmind när ansökningsportalen öppnar? Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev så mejlar vi dig.

Medtech4Health reserverar sig för eventuella förändringar i ovanstående information som kan tillkomma tills utlysningen officiellt annonseras på Vinnovas portal.

Foto: Henrik Mindedal

NYHETSBREV

Missa inga viktiga händelser utan anmäl dig till vårt kvartalsvisa nyhetsbrev.
Din epostadress:

KALENDARIUM

 1. Medtech4Health på MVTe-mässan

  24 januari, kl.09:0017:00
 2. Medtech4Health i Umeå

  7 februari, kl.13:0016:00
 3. Reidar Gårdebäck gästar Västerås

  7 mars, kl.07:3009:00
 4. Medicinteknikdagarna i Västerås

  10 oktober, kl.08:0011 oktober, kl.17:00

NYHETER

Vi vill tacka alla projekt, noder, samarbetspartners och andra inspirerande människor vi har träffat under året. Det har varit ett [...]

Vår entreprenörskurs är populär

Just nu pågår "Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik" på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala. Jag var där på besök igår och slogs av den goda stämningen. Alla jag pratade med nämnde hur viktig blandningen av kursdeltagare var. De kommer är från olika delar av landet (och Estland) samt från vård, akademi och innovationsbranschen.

Vinterturné: Spännande dag med medicinteknik i Linköping

Under en heldag i Linköping fick vi lyssna på företaget som slog alla spelbolag när de utsågs till årets mest spännande techbolag, lärde oss hur kaffe kan vara stand-in för melanin och hur färgglada bilder kan hjälpa läkare vid patientkommunikation. Vi diskuterade barriärer vid innovationsupphandlingar och NPK för uppfinningar. Till sist identifierades ett behov av attitydförändringar till företagande och företag i vården. Tack för en spännande dag!