Den 8 februari 2016 öppnar ytterligare en utlysning av medel från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 4,75 MSEK finns avsatt för de projekt som beviljas finansiellt stöd.

MT4H-bilder fr MTW (3 av 7)

Förhandsinfo om utlysningen för ’Innovatörer i vård och omsorg’

Samverkansprojekt

Utlysningen riktar sig till anställda inom vård och omsorg. Det är bra om en eller flera personer från andra parter ingår, till exempel från, omsorgsorganisation, universitet, högskola, forskningsinstitut, patientorganisation, företag eller andra relevanta aktörer.

Syftet är att finansiera aktiviteter som stärker den medicintekniska kompetensen i vården och som stödjer tillämpad klinisk forskning och utveckling, och införandet av kliniskt förankrade medicintekniska innovationer.

Medicintekniska innovationer

Beviljade projektet skall fokusera på nyskapande idéer inom vård och omsorg som kan leda till nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Det och kan även avse deltagande i expertgrupper för upphandling eller utvärdering av ny medicinteknisk utrustning samt aktiviteter som stimulerar en effektiv och innovativ medicinteknisk miljö.

Marknadspotential och patientfokus

Ansökningarna bedöms bland annat utifrån om de som helhet kan visa på framtida nytta för patient och för utveckling och effektivisering av vård och omsorg. Ett annat viktigt kriterium är om projektet har potential att direkt eller indirekt bidra till nya produkter och tjänster i nya eller befintliga företag.

Storlek på medel

Man kan söka mellan 100 000 och 1 000 000 SEK per projekt. Stödnivån är max 100 % av projektets totala budget och ska gå till löner och andra löpande utgifter, inte till rena produktutvecklingsaktiviteter, såsom prototyptillverkning eller produktionsutveckling.

Ansökan

Ansökan kommer att göras via Vinnovas portal. Ansökningstiden öppnar den 8 februari 2016 och stänger den 12 april 2016. Beslut kommer senast 23 juni 2016. Senaste dag för projektstart är 1 oktober. Mer info och fullständiga ansökningshandlingar kommer att publiceras i februari 2016.

Bli påmind om sista ansökningsdag

Vill du bli påmind om när ansökningsportalen öppnar? Och förvarnad när ansökningstiden håller på och rinna ut? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så mejlar vi dig.

Medtech4Health reserverar sig för eventuella förändringar i ovanstående information som kan tillkomma tills utlysningen officiellt annonseras på Vinnovas portal.

Foto: Henrik Mindedal

NYHETSBREV

Missa inga viktiga händelser utan anmäl dig till vårt kvartalsvisa nyhetsbrev.
Din epostadress:

KALENDARIUM

 1. Medtech4Health på MVTe-mässan

  24 januari, kl.09:0017:00
 2. Medtech4Health i Umeå

  7 februari, kl.13:0016:00
 3. Reidar Gårdebäck gästar Västerås

  7 mars, kl.07:3009:00
 4. Medicinteknikdagarna i Västerås

  10 oktober, kl.08:0011 oktober, kl.17:00

NYHETER

Vi vill tacka alla projekt, noder, samarbetspartners och andra inspirerande människor vi har träffat under året. Det har varit ett [...]

Vår entreprenörskurs är populär

Just nu pågår "Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik" på Krusenbergs herrgård utanför Uppsala. Jag var där på besök igår och slogs av den goda stämningen. Alla jag pratade med nämnde hur viktig blandningen av kursdeltagare var. De kommer är från olika delar av landet (och Estland) samt från vård, akademi och innovationsbranschen.

Vinterturné: Spännande dag med medicinteknik i Linköping

Under en heldag i Linköping fick vi lyssna på företaget som slog alla spelbolag när de utsågs till årets mest spännande techbolag, lärde oss hur kaffe kan vara stand-in för melanin och hur färgglada bilder kan hjälpa läkare vid patientkommunikation. Vi diskuterade barriärer vid innovationsupphandlingar och NPK för uppfinningar. Till sist identifierades ett behov av attitydförändringar till företagande och företag i vården. Tack för en spännande dag!